Giải pháp đã triển khai

Triển Khai hội nghị truyền hình trực tuyến cho Sở GDĐT Kiên Giang

26/06/2013

Vừa qua công ty TNHH CSCOM đã triển khai giải pháp Hội Nghị Truyền Hình - MobiMeeting cho Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang. ... Chi tiết

Giải pháp giao ban trực tuyến MobiMeeting cho Sở GD & ĐT Long An

21/02/2013

Sở GD&ĐT Long An đầu tư giải pháp Giao ban trực tuyến MobiMeeting để ứng dụng vào việc họp, tập huấn chuyên môn của Sở. Với MobiMeeting, Sở có thể tổ chức họp giao ban, tập huấn cho giáo viên ở vùng sâu ... Chi tiết

Giải pháp đào tạo trực tuyến MobiMeeting cho Đại học Cửu Long

21/02/2013

Trường Đại học Cửu Long đã chọn giải pháp MobiMeeting để triển khai chương trình đào tạo quốc tế. Giải pháp MobiMeeting được triển khai kết hợp với hệ thống elearning của nhà trường. ... Chi tiết

Giải pháp hội nghị truyền hình MobiMeeting cho Petrosetco

21/02/2013

Giải pháp hội nghị truyền hình MobiMeeting đã giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí cho Petrosetco. Bên cạnh đó, MobiMeeting làm tăng tính linh động, nâng cao năng suất và hiệu quả trong kinh doanh. ... Chi tiết

Nguyễn Ngọc Trân
097 803 2050
Nguyễn Quốc Khương
091 443 8511