Bảo mật và an toàn thông tin

Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến MobiMeeting sử dụng nhiều công nghệ và kỹ thuật nhằm đảm bảo bảo mật và an toàn thông tin cho hệ thống:
  • Hệ thống được triển khai tập trung trên máy chủ đặt tại hệ thống Datacenter của cơ quan, doanh nghiệp. Hệ thống trung tâm được trang bị hệ thống tường lửa (firewall) để tránh hacker xâm nhập bất hợp pháp.
  • Nhằm tăng thêm hiệu quả bảo mật, MobiMeeting có thể hoạt động trong hệ thống VPN kết nối giữa các điểm họp với hệ thống máy chủ.
  • Tín hiệu hình ảnh và âm thanh khi truyền trên mạng được mã hóa với RTMPE (Encrypted RTMP), dùng 128bit mã hóa Real-Time Messaging Protocol (RTMP). Đây là giao thức xử lý nhanh hơn SSL, nhưng vẫn cung cấp một mức độ bảo mật cao.
  • Hệ thống MobiMeeting thực hiện chính sách bảo mật kép, một thành viên muốn vào phòng họp phải chứng thực đăng nhập vào hệ thống để xem thông tin và thực thi các chức năng cơ bản. Sau đó muốn vào phòng họp, mỗi thành viên phải xác nhận lại mã truy cập vào hệ thống.
  • Các dữ liệu quan trọng của người dùng được mã hóa khi lưu xuống cơ sở dữ liệu sử dụng thuật toán EAS và MD5. Chúng tôi có thể thay đổi thuật toán mã hóa riêng theo yêu cầu của quý khách hàng.

 

Nguyễn Ngọc Trân
097 803 2050
Nguyễn Quốc Khương
091 443 8511