Chính phủ giao ban trực tuyến về tình hình KTXH 6 tháng đầu năm 2013

Sáng 27/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến với các tỉnh, thành phố và các Bộ, Ban ngành trong cả nước đánh giá tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) 6 tháng đầu năm 2013, chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2013. Tại đầu cầu Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh chủ trì với sự tham gia của Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Hải, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sỹ, cùng các đồng chí thường vụ Tỉnh uỷ, thường trực HĐND, UBND tỉnh và các Sở Ban ngành.
 
 
 
Theo báo cáo của Chính phủ, 6 tháng đầu năm 2013, cùng với việc triển khai hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết 01 và 02 của Chính phủ, việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ KTXH cũng đã có những chuyển biến tốt: lạm phát được kiềm chế và không còn là mối lo ngại lớn của nền kinh tế. Điều này thể hiện qua sự giảm nhẹ của chỉ số giá tiêu dùng tháng 6, song vẫn còn ở mức cao. Chính sách tiền tệ đã được điều hành linh hoạt hơn, song hiệu quả vẫn còn hạn chế. Đặc biệt sự tăng trưởng của xuất nhập khẩu duy trì mức tăng trưởng 2 con số đã cho thấy dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp tạm ngưng nay trở lại hoạt động cũng tăng so với trước; đầu tư phát triển và việc giải ngân các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng cơ bản tiếp tục được cải thiện, riêng chỉ tiêu thu ngân sách cho đến cuối tháng 6 vẫn đạt thấp so với kế hoạch.
 
 
Theo phân tích của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: vấn đề nổi lên là là sự tăng trưởng thấp của lĩnh vực nông nghiệp, Vì vậy việc phải làm là nhận thức đúng tình hình để có giải pháp hưu hiệu để đạt được mục tiêu cả năm. Ngoài ra, làm thế nào để đảm bảo kế hoạch thu – chi ngân sách cả năm cũng cần có giải pháp hữu hiệu, mà trước hết là giải pháp tiết kiệm chi thường xuyên. Trên cơ sở thực tế tình hình, các ngành, các địa phương cũng phải có giải pháp cụ thể, cùng với Chính phủ điều hành hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ KTXH của năm 2013.
 
(Theo báo điện tử)
Nguyễn Ngọc Trân
097 803 2050
Nguyễn Quốc Khương
091 443 8511