Chính sách bảo hành

Giải pháp phần mềm MobiMeeting
Thời gian bảo hành    24 tháng
Nội dung bảo hành
- Miễn phí khắc phục lỗi phần mềm.
- Nâng cấp phiên bản mới, cập nhật thêm chức năng mới miễn phí.
Chính sách bảo hành
- Tiếp tục miễn phí khắc phục lỗi phần mềm.
- Luôn luôn miễn phí cập nhật, vá lỗi phần mềm.
Nâng cấp phiên bản mới
- Hỗ trợ cập nhật thêm chức năng mới khi có bản nâng cấp.
- Chi phí nâng cấp phiên bản không quá 30% giá trị phần mềm.

 

Nguyễn Ngọc Trân
097 803 2050
Nguyễn Quốc Khương
091 443 8511