Chi phí bản quyền phần mềm

Đơn vị tính: VND

Số điểm cầu
(room)
Số người dùng
(user online)
Bản quyền phần mềm cho 01 điểm cầu trung tâm
Bản quyền phần mềm cho 01 điểm cầu chi nhánh
Chi phí dự kiến
≤ 5 25 90,000,000 80,000,000 Gói gồm 05 điểm cầu:
410,000,000
≤ 10 50 110,000,000 70,000,000
Gói gồm 10 điểm cầu:
740,000,000
≤ 15 100 130,000,000 60,000,000 Gói gồm 15 điểm cầu:
970,000,000
≤ 20 Không giới hạn 150,000,000 50,000,000 Gói gồm 20 điểm cầu:
1,100,000,000
> 20 Không giới hạn 170,000,000 45,000,000  


Lưu ý: bản giá trên đây là bản giá chung, quý khách vui lòng liên hệ với Công ty TNHH CSCOM để được tư vấn và có giá tốt nhất.


Tin liên quan

Nguyễn Ngọc Trân
097 803 2050
Nguyễn Quốc Khương
091 443 8511